Tre ord som beskriver mina produkter:

  Tradition   I de flesta släktband finns det gott om recept och hemligheter. Farmors eller mormors knep är ofta byggda på egna erfarenheter och släktens tradition som har fungerat i samklang med naturens säsonger på året, kanske i generationer. I vårat moderna liv glömmer man ibland att varje livsmedel har sina  egna naturliga egenskaper. Jag vill gärna värna om det naturliga, och det småskaliga.
  Hantverk   Matlagning är och förblir handens verk. Ingen maskin kan känna av om utseende, smak och känsla är den rätta. Jag använder naturligtvis moderna redskap som spis, ugn, blandare och mixer etc. Men jag vill ge kunden en självklar uppfattning om att mina varor är tillverkade för hand, i liten skala och med god omsorg för råvarans hantering.
  Kvalitet   Naturligtvis skulle jag inte kunna konkurrera om jag inte strävade efter att ha bästa kvalitet.